UltraZinc 117

Quantum® UltraZinc 117 je kvalitní jednoprvkové hnojivo k odstranění latentního i zjevného nedostatku zinku (Zn) u polních plodin, zeleniny, ovoce, révy a chmele.

Výpočet ceny a množství prvků:

Výhody listového hnojiva Quantum® UltraZinc 117:

 • snadné a rychlé doplnění dostupného zinku (Zn)
 • aplikace s přípravky na ochranu rostlin a kapalnými dusíkatými hnojivy
 • zdravé a silné plodiny a kultury
 • stabilní chelátová formulace (EDTA) bez obsahu sodíku (Na)
 • vysoká finanční návratnost
 • možnost aplikace závlahou

 

Rozsah a způsob použití:

Quantum® UltraZinc 117 se aplikuje zejména v plodinách a kulturách náročných na výživu zinkem (Zn) a citlivých na jeho akutní i latentní nedostatek:

 • polní plodiny: kukuřice, obiloviny, cukrovka, brambory, mák, soja, cibule, rajčata, okurky a papriky
 • víceleté kultury: ovocné stromy, vinná réva, chmel, bobuloviny a jahody

 

Doporučení pro použití:

Quantum® UltraZinc 117 se doporučuje pro hnojení na povrch půdy i na list v případě potřeby doplnění zinku (Zn).

Na povrch půdy se hnojivo aplikuje s kapalnými dusíkatými hnojivy při předseťové přípravě půdy nebo se startovacím hnojením.

Na list se hnojivo aplikuje ve směsi s běžnými přípravky na ochranu rostlin v rozmezí jejich platné registrace při meziřádkové nebo plošné aplikaci. Doporučujeme konzultaci s výrobci těchto přípravků, provedení testu mísitelnosti a dodržování pokynů v příbalových letácích a na etiketách.

Balení:

5l kanystr

Dávkování:

 • 0,4 – 1,6 l/ha ve 150 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů
 • Při dávce vyšší než 1 l/ha se doporučuje dělená aplikace v intervalu 7-10 dní
Plodina Termín aplikace Dávka Dávka vody
Kukuřice 2-3 ošetření od růstové fáze 3-5 listů v intervalu 2-3 týdnů 0,8 – 1,6 l/ha 150–350 l/ha
Obilniny 2-3 ošetření od růstové fáze počátku odnožování až do poloviny sloupkování v intervalu 2-3 týdnů 0,6 – 1,0 l/ha 150–350 l/ha
Okopaniny 2-3 ošetření od růstové fáze 5-10 listů do zakrytí řádků v intervalu 2-3 týdnů 0,6 – 1,0 l/ha 150–350 l/ha
Brambory 2-3 ošetření s první aplikací před květem a poslední na počátku žloutnutí natě v intervalu 2-3 týdnů 0,8 – 1,6 l/ha 150–350 l/ha
Mák 2-3 ošetření od růstové fáze 6 listů do počátku kvetení v intervalu 2-3 týdnů 0,6 – 1,0 l/ha 150–350 l/ha
Sója 2-3 ošetření od počátku kvetení v intervalu 2-3 týdnů 0,6 – 1,0 l/ha 150–350 l/ha
Plodina Termín aplikace Dávka Dávka vody
Polní zelenina – okurky, rajčata, paprika 2-3 ošetření s první aplikací před květem a poslední před úplnou zralostí plodů v intervalu 2-3 týdnů 0,6 – 1,0 l/ha 150–350 l/ha
Brukvovitá zelenina, salát 2-3 ošetření s první aplikací po výsadbě a následně v intervalu 2-3 týdnů 0,4 – 0,8 l/ha 150 –350 l/ha
Plodina Termín aplikace Dávka Dávka vody
Jabloně, ovocné stromy 2-3 ošetření s první aplikací před květem a poslední před sklizní v intervalu 2-3 týdnů 0,8 – 1,6  l/ha 500 – 1.000 l/ha
Réva vinná 2-3 ošetření s první aplikací před květem v intervalu 2-3 týdnů 0,8 – 1,6 l/ha 500 – 1.000 l/ha
Chmel 2-3 ošetření s první aplikací před květem v intervalu 2-3 týdnů 0,6 – 1,0 l/ha 500 – 1.000 l/ha
Jahody 2-3 ošetření s první aplikací před květem a poslední před sklizní v intervalu 2-3 týdnů 0,8 – 1,6  l/ha 150–350 l/ha

Zinek (Zn) v chelátu EDTA     117 g/l

  Konzultace k aplikaci  Prohlášení o shodě