Listová hnojiva Quantum® se aplikují na počátku intenzivního růstu plodin a kultur, obvykle ve směsi Tank-Mix s přípravky na ochranu rostlin, k rychlému a cílenému doplnění živin. Aplikace hnojiv na list eliminují rizika ztrát vyplavením živin z aktivního půdního profilu a omezené dostupnosti živin v důsledku vzájemné interference prvků v půdě (více Mulderův diagram).

Listová hnojiva Quantum® jsou cenově výhodná vzhledem k vysokému obsahu mikroprvků a relativně nízké aplikační dávce (do 5 l/ha).

Listová hnojiva Quantum® byla ověřena v tuzemských podmínkách ve spolupráci s akreditovanými pracovišti v rámci maloparcelkových i poloprovozních pokusů. Shrnutí pokusů můžete nalézt zde.

Zásadní vliv na dostupnost živin, které může rostlina získat z půdy, má její pH. Pro každý výživový prvek je ideální pH jiné,  např. v kyselých půdách je snadnější přijímat prvky jako železo, bor, mangan, zinek a měď, ale příjem molybdenu je v tu chvíli téměř nemožný, příjem základních prvků jako je dusík fosfor a draslík je omezený.

Jak je tedy možné zlepšit příjem obtížně dostupných živin? Řešení nabízí listová hnojiva, kdy rostliny přijímají živiny přes list a jejich využití je tak maximalizováno. Vyberte si z našich produktů ten, který nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům: listové hnojivo BoronActive se snadno vstřebatelným borem, dusíkem, mědí a molybdenem, komplexní listové hnojivo UltraComplex s makro a mikro prvky, nebo jednosložkové listové hnojivo UltraZinc 117 se snadno dostupným zinkem v chelátové formě.