Listová hnojiva Quantum® se aplikují na počátku intenzivního růstu plodin a kultur, obvykle ve směsi Tank-Mix s přípravky na ochranu rostlin, k rychlému a cílenému doplnění živin. Aplikace hnojiv na list eliminují rizika ztrát vyplavením živin z aktivního půdního profilu a omezené dostupnosti živin v důsledku vzájemné interference prvků v půdě (více Mulderův diagram).

Listová hnojiva Quantum® jsou cenově výhodná vzhledem k vysokému obsahu mikroprvků a relativně nízké aplikační dávce (do 5 l/ha).

Listová hnojiva Quantum® byla ověřena v tuzemských podmínkách ve spolupráci s akreditovanými pracovišti v rámci maloparcelkových i poloprovozních pokusů. Shrnutí pokusů můžete nalézt zde.